Spiller nå

Kunngjøringer

Annonser/Kunngjøringer til Oppslagstavla:

Vi tilbyr for private, foreninger, lag, forretninger og næringsdrivende til å kjøpe enkle annonseplasser.
Innhold kan være om arrangementer,kjøp og salg, tjeneste-yting o.l.
Annonsene leses opp noen få ganger iløpet av dagen, og skal være korte og informative.

Pris for private, foreninger, og lag er kr 300,- eksl.mva pr.uke
For opplesing fra 6-7 dager før arrangementet skal starte

Annonsen må være redaksjonen ihende senest kl.12.00 dagen før den skal i gang.
Send din annoser/kunngjøring til
Redaktør Stein Helge Nilsen kan og kontaktes på telefon